30 jun 2021

Søger du erstatning? Så læs med her, hvor KOMPLEXT giver dig generelle råd

Selvom der vil være individuelle forskelle i erstatningssager, hvor skadelidte har fået konstateret CRPS og efterfølgende søger erstatning for personskaden, er der nogle generelle råd, som det kan anbefales, at man som CRPS patient følger:

1) Hurtig henvendelse til lægen

Ved alle ulykker med dertilhørende personskader, er det yderst relevant, at man søger læge og får dokumenteret symptomerne hurtigst muligt, idet journalnotaterne ofte har stor indflydelse på den efterfølgende erstatningssag.

2) Anmeldelse af udviklingen af CRPS til de relevante aktører

Den manglende viden om CRPS har ved mange erstatningssager medført, at instanserne ikke har kunne afklare, om de efterfølgende gener er en følge af et traume eller forsinket diagnosticering og behandling. Det er således vigtigt, at man sikrer sig, at CRPS diagnosen er anmeldt til alle relevante aktører, således at sagsbehandlingen påbegyndes og man ikke risikerer, at anmeldelsesfristerne springer. Det kan fx være, at der skal ske anmeldelse til et ansvarsforsikringsselskab, egen ulykkesforsikring, Patienterstatningen eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

3) CRPS diagnosens betydning for opgørelse af et varigt mén

Én af erstatningsposterne inden for personskadeerstatning er godtgørelse for det varige mén. Hvis din skade resulterer i, at du får varige gener, kan du have ret til godtgørelse for varigt mén. Udviklingen af CRPS har sin egen selvstændige formulering i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabels punkt D.1.9.7., hvoraf det fremgår, at både smerter og andre forhold, som for eksempel nedsat bevægelighed, muskelsvind og trofiske forstyrrelser, tillægges vægt ved vurdeingen af ménet for refleksdystrofi. Dette betyder, at der som udgangspunkt skal fastsættes en særskilt méngrad for CRPS, således at det samlede varige mén ofte forhøjes betydeligt.

4) Få sagen vurderet af en specialist

Som skadelidt kan det ofte være svært at gennemskue om erstatningssagen forløber som den skal, eller om der er begået fejl undervejs, der skal afhjælpes. Det kan også være vanskeligt at gennemskue, om et forsikringsselskabs tilbud om erstatning er rimeligt. Skadelidte bør i den situation holde sig for øje, at forsikringsselskabet kan have modsatrettede interesser, når det kommer til udbetaling af erstatning. Det vil derfor ofte være godt givet ud at få sin sag vurderet af en advokat med speciale i personskadeerstatning. Er der tale om en personskadesag, hvor der er en ansvarlig skadevolder, vil ansvarsforsikringen desuden dække en del af advokatomkostningerne

Ønsker du at få fat i KOMPLEXT, kan du kontakte dem for en gratis og uforpligtende snak på tlf. 78 77 78 00 eller besøg linket her:

Personskade