15 maj 2021

Zoom møde med VISO

Torsdag d. 22. april 2021 havde CRPS foreningens formand Trine sammen med 3 forældrerepræsentanter fra forældregruppen til CRPS-ramte børn og unge, møde med specialkonsulent Mirjam fra VISO. VISO er Danmarks nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, som leverer specialrådgivning på det sociale- og specialundervisningsområdet. Formålet med mødet var i dialog med VISO at finde ud af om børn og unge med CRPS kunne være en målgruppe, som VISO leverer rådgivning til og hvad vi som forening kan bruge VISO til generelt ift. CRPS.

Idet CRPS i et børne- og ungdomsliv ofte er en kompleks størrelse med mange sociale og læringsmæssige konsekvenser, der ofte kræver specialiseret viden at håndtere, både for børn, unge, deres familier, men også for de fagpersoner som arbejder omkring dem og deres sag – vil VISO kunne anmodes om rådgivning. Problematikkerne hos børn og unge med CRPS vil ofte have en kompleksitet og specialiseringsgrad, at det ikke kan forventes, at kommunerne i alle tilfælde ligger inde med den viden der skal til. Idet VISO netop har som formål at understøtte kommuner med socialfaglig rådgivning i komplekse og specialiserede sager – er det derfor oplagt at kommuner kan kontakte VISO for at anmode om rådgivning. Borgere kan også kontakte VISO, men i forhold til børn og unge som oftest har en stor del af deres hverdag i skole/dagtilbud og hvor kommunen har myndighed mht. indsatser – er det oftest mest oplagt at kommunen henvender sig for at efterspørge rådgivning til forældre og fagpersoner som et fælles afsæt for helhedsløsning på tværs af arenaer.

VISOs rådgivningen vil altid tage udgangspunkt i, hvordan CRPS funktionelt optræder i barnets/ den unges hverdag – dvs. rådgivning om hverdagsliv, trivsel og udvikling. Læs mere om hvordan og hvem der kan kontakte VISO her: Rådgivning til borgere — Socialstyrelsen – Viden til gavn og Til fagpersoner — Socialstyrelsen – Viden til gavn

Det er vigtigt at være opmærksom på, at dette er rådgivning som udelukkende indbefatter det sociale og specialundervisningsområdet og dermed ikke sundhedssystemet. VISO er IKKE eksperter i CRPS som diagnose, men kan rådgive ind i den funktionsnedsættelse og de trivselsvanskeligheder CRPS medfører. Altså kigger de på, hvordan et menneske skal støttes i sin hverdag. Ligeledes er VISO ikke en klageinstans, og kan således ikke bruges i de tilfælde, hvor man som borger oplever at ens sag (her gælder det både børn og voksne) ikke håndteres korrekt. Her henvises i stedet til at kontakte DUHK, som består af socialfaglige konsulenter, der rådgiver mennesker med handicap, deres pårørende samt kontakt- og fagpersoner om spørgsmål i relation til retssikkerhed. Læs mere om DUHK her: Hvordan foregår rådgivningen? (dukh.dk)

Både vejledningen fra VISO såvel som rådgivningen fra DUHK er ganske gratis.

VISO yder ligeledes vejledning indenfor voksenområdet. Der påtænkes derfor fra foreningens side at gentage den proces som vi har haft med børneområdet, med henblik på at finde ud af om der også er mulighed for rådgivning indenfor voksne med CRPS og hvad en sådan rådgivning i så fald kunne indbefatte.

– Anja Nielsen, forældrerepræsentant og Trine Poulsen, Formand for CRPS-Foreningen